• nybjtp

Kontrolli i cilësisë

Kontrolli i cilësisë

Quality-Control-Plan

Dokument referencë

1. Specifikimet e testit të importit
2. Specifikimi i testit të procedurës
3. Specifikimi i saldimit
4. Specifikimi i trajtimit të nxehtësisë
5. Specifikimi i përpunimit të Unazës së Vulosjes
6. Mblidhni specifikimet
7. Specifikimi i Hidro Testit
8. Specifikimi i pikturës
9. Testi përfundimtar dhe Specifikimi i Inspektimit
10. Specifikimi i dorëzimit të paketimit

Shënim specifikimi

V Inspektimi vizual
D Inspektimi i dimensionit
H Inspektimi dhe testimi i fortësisë
Testi i karakterit kimik C
Testi i karakterit mekanik PH
F Testi & Inspektimi Final
Testi dhe Inspektimi i Infiltrimit PT

Regjistrimi i cilësisë

11. Regjistrimi i testit të importit
12. Certifikata e Cilësisë së Partnerit
13. Procesverbali i provës dhe inspektimit të pjesëve
14. Mblidhni të dhënat e testimit dhe inspektimit
15. Procesverbali i provës dhe inspektimit të saldimit
16. Procesverbali i Hidro Testit & Inspektimit
17. Certifikata e Cilësisë së Produkteve
18. Vizatimi kohë-temperaturë i partnerit
19. Procesverbali përfundimtar i testimit dhe inspektimit

Kërkesa për kontrollin e cilësisë

1. Produktet Mark, Test & Inspektimit Shtetit sipas(TG/QP13-2002).
2. Trajtimi i produktit jokompetent sipas
(TG/QP18-2002)
3. Procesi i përpunimit sipas vizatimit përkatës dhe kartës së përpunimit teknik.